Regulamin korzystania z Fit Fight Club w okresie pandemii koronawirusa COVID 19.

Regulamin obowiązuje od dnia 6 czerwca 2020 r. do odwołania.
Aktualizacja na dn. 28.10.2020.

Słownik:
Trener – należy przez to rozumieć wyłącznie trenera lub instruktora sportu prowadzącego zajęcia lub obsługującego Uczestników w klubie,
Pracownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wykonującą w imieniu właściwego zarządcy obiektu sportowego czynności związane z funkcjonowaniem klubu,
Uczestnik – należy przez to rozumieć każdą osobę, przebywającą w klubie nie będącą Trenerem lub Pracownikiem.

 1. W klubie w ramach zajęć sportów walki/Jogi oraz siłowni odbywają się zajęcia zorganizowane. Harmonogram zajęć dostępny jest tu: http://fitfightclub.pl/plan-zajec. Limity w grupach na zajęciach: siłownia – 25 osób, zajęcia sportów walki/Jogi – 20 osób. Do grup można zapisać się dzwoniąc pod nr tel. 22 405 01 01 podając nr karnetu lub imię i nazwisko. Można zapisać się również przed samymi zajęciami, o ile będą jeszcze wolne miejsca w grupie.
 2. Z zajęć prowadzonych w klubie nie mogą skorzystać osoby, które:
  • obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej,
  • są objęci kwarantanną lub izolacją,
  • mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 3. Każdy Uczestnik, Trener i Pracownik przed wejściem do klubu jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego o ile taki posiadają, a przed wyjściem – do dezynfekcji rąk.
 4. Każdy Uczestnik wchodząc do klubu powinien być w maseczce lub w przyłbicy zasłaniającej nos i usta, którą na czas aktywności fizycznej powinien zostawić w szatni. UWAGA! Maseczkę lub przyłbicę zdejmujemy przed samym wyjściem z szatni, a zakładamy od razu po powrocie do szatni.
 5. Na terenie klubu obowiązuje zakaz bezpodstawnego przemieszczania się Uczestników. Dopuszcza się wyłącznie przemieszczanie w celu przebrania się, odbycia aktywności (przejście na zajęcia i wyjście z nich) oraz skorzystania z wyznaczonych węzłów WC.
 6. Kontakt z recepcją, inny niż na potrzeby obsługi Uczestnika, dokonywany jest wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Czas trwania zajęć sportów walki/Jogi oraz zajęć na siłowni przedstawiony jest w harmonogramie. Po między zajęciami następuje 15 min. przerwy przeznaczonej na wietrzenie sali, dezynfekcję oraz ograniczenie kontaktu miedzy wychodzącymi i wchodzącymi Uczestnikami zajęć.
 8. Uczestnicy i Trenerzy po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia klubu w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 9. W trakcie trwania zajęć na siłowni nakazuje się zachowanie bezpiecznej odległość między Uczestnikami, Trenerami oraz Pracownikami. Rekomendowane jest min. 2 m.
 10. Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 11. Należy używać jedynie swoich ręczników oraz butelek z wodą lub napojami.
 12. Po zakończonym ćwiczeniu należy zdezynfekować po sobie sprzęt lub urządzenie treningowe udostępnionym środkiem do dezynfekcji. Zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez Uczestników z własnego sprzętu typu maty itp.
 13. Uczestnicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez Trenera lub Pracownika i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 14. Jeśli u Uczestnika wystąpią niepokojące objawy chorobowe podczas korzystania z zajęć sportów walki/Jogi/siłowni zostanie on odsunięty od zajęć i poproszony o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.
 15. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 14 zostaną przerwane zajęcia, w celu gruntownej dezynfekcji przestrzeni, w których przebywał zakażony Uczestnik oraz dezynfekcji urządzenia/sprzętu, który był wykorzystywany przez niego w trakcie treningu.
 16. Z siłowni mogą skorzystać publiczne i niepubliczne placówki oświatowe oraz Trenerzy Personalni i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną ze sportem na podstawie umowy zawartej z Fight-Fit s.c.

Team Fit Fight Club

Harmonogram zajęć w okresie pandemii koronawirusa COVID 19

Zajęcia na siłowni od poniedziałku do piątku:

Godziny zajęć: Zajęcia w siłowni FIT FIGHT CLUB:
7.00-9.00 Zajęcia przygotowania do zawodów sportowych
9.00-9.15 PRZERWA
9.15-11.15 Zajęcia przygotowania do zawodów sportowych
11.15-11.30 PRZERWA
11.30-13.30 Zajęcia przygotowania do zawodów sportowych
13.30-13.45 PRZERWA
13.45-16.00 Zajęcia przygotowania do zawodów sportowych
16.00-16.30 PRZERWA
16.30-18.15 Zajęcia zorganizowanego treningu siłowego
18.15-18.30 PRZERWA
18.30-20.15 Zajęcia zorganizowanego treningu siłowego
20.15-20.30 PRZERWA
20.30-22.45 Zajęcia przygotowania do zawodów sportowych

Zajęcia na siłowni w soboty i niedziele:

Godziny zajęć: Zajęcia w siłowni  FIT FIGHT CLUB:
9.00-11.00 Zajęcia przygotowania do zawodów sportowych
11.00-11.15 PRZERWA
11.15-13.15 Zajęcia przygotowania do zawodów sportowych
13.15-13.30 PRZERWA
13.30-15.45 Zajęcia przygotowania do zawodów sportowych